Fortrydelses- og reklamationsret

Fortrydelsesret

Som privatkunde har man 14 dages fortrydelsesret, når du handler på MANI PINEs webshop. Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke transportøren, (i) får varen i fysisk besiddelse, (ii) får den sidste vare i fysisk besiddelse, når du har købt flere forskellige varer, som er bestilt i en ordre og som leveres enkeltvis, eller (iii) får det sidste parti eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om et køb af en vare, der består af flere partier eller dele.

Levering af varer, som er fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg, kan dog ikke fortrydes.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev eller e-mail). Du kan benytte standardfortrydelsesformularen nederst, men det er ikke obligatorisk.

Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender os en meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesretten er udløbet.

Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb.

Du kan ikke fortryde købet ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen.

Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind.

Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Udgifterne for returnering forventes højst at beløbe sig til ca. 1.875 DKK inkl. moms.

 

Varen sendes til:
MANI PINE Aps
Mineralvej 21a
9220 Aalborg Øst

 

Ved fortrydelsesretten hæfter du for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik. Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug. Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Vi modtager kun varer retur, som er købt på MANI PINEs webshop.

Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder de leveringsomkostninger, som du har afholdt i forbindelse med købet (dog ikke ekstraomkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde købet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varen, alt efter hvad der er tidligst.

Vi gennemfører tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilliget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Der gøres opmærksom på, at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav og vi afhenter ikke pakker, der er sendt uden omdeling.

Vi gør opmærksom på, at kunder, der ikke er forbrugere i forbrugeraftalelovens forstand, f.eks. virksomheder og offentlige virksomheder som udgangspunkt ikke har fortrydelsesret, medmindre andet er skriftlig aftalt med MANI PINE IVS.

Reklamationsret

Når du handler på MANI PINEs webshop har du som privatkunde 24 måneders reklamationsret over fejl og mangler ved varen. Reklamation skal ske i henhold til reglerne i købeloven. Hvis du har modtaget en vare med fejl, eller en anden vare end du har bestilt, kan du enten få varen ombyttet eller pengene tilbage. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af varen eller anden skadeforvoldende adfærd.

Hvis din reklamation er berettiget, og du ønsker ombytning, afsender vi en ny vare fragtfrit indenfor 5 hverdage fra modtagelsen, medmindre der er tale om en specialfremstillet vare, mens tilbagebetaling for en vare sker indenfor 14 dage fra modtagelsen.

Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget fejlen ved varen. Vi anbefaler, at du reklamerer så hurtigt som muligt. Hvis du reklamerer indenfor to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Vi modtager kun reklamationer på varer, som er købt på MANI PINEs webshop.

Der gøres opmærksom på, at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav og vi afhenter ikke pakker, der er sendt uden omdeling.

Er du ikke privatkunde, men f.eks. en virksomhed eller offentlig virksomhed gør vi opmærksom på, at du alene har 3 måneders reklamationsret over fejl og mangler ved varen. Reklamation skal ske i henhold til reglerne i købeloven. Hvis du vil påberåbe dig en mangel ved varen, skal du dermed give os meddelelse herom straks efter, at manglen er opdaget eller burde være opdaget. Undlader du dette, kan du ikke senere gøre manglen gældende over for os.

 

Varen sendes til:
MANI PINE IVS
Mineralvej 21a
9220 Aalborg Øst

 

Har du sendt en vare ind til reklamation vil du altid få tilsendt en mail, når vi har modtaget varen. I mailen får du oplysninger om den videre proces i forbindelse med behandlingen af din reklamation.

Du skal betale portoen/fragten i forbindelse med returneringen til MANI PINEs webshop. Hvis reklamationen er berettiget og rettidig, refunderer MANI PINEs webshop den returporto/fragt du har betalt. MANI PINEs webshop betaler tillige portoen/fragten i forbindelse med fremsendelsen af en ombyttet eller repareret/udbedret vare til dig.

Var din reklamation ikke berettiget og rettidig skal du betale portoen/fragten i forbindelse med MANI PINEs webshops returnering af varen til dig.

Klagemuligheder

Hvis du vil klage over en vare købt hos os, kan du indgive en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Center for Klageløsning

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk . Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives her – http://ec.europa.eu/odr.

Standardfortrydelsesformular

(Bilag 3 til lov om forbrugeraftaler)

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til MANI PINE webshop, Absalonsgade 35 2th, 9000 Aalborg:

Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*) / levering af følgende tjenesteydelser (*)

Bestilt den (*) / modtaget den (*)

Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Dato

(*) Det ikke relevante udstreges

 

Ikrafttræden

Disse salgs- og leveringsbetingelser er trådt i kraft den d. 1/3 2016, kl. 09.40 og gælder for alle køb i MANI PINEs webshop fra og med nævnte dato og tidspunkt.